Więźba dachowa

Konstrukcje drweniane Stopień II, semestr 2

Więźba dachowa dachu dwuspadowego jest przykładem konstrukcji umożliwiającej wykorzystanie uproszczonych modeli belek dwuwymiarowych. Problem można rozwinąć i przedstawić cały układ w 3D np. za pomocą programu SCIA Engineer.

Rysowanie trójwymiarowego schematu prętowego nie sprawia większych trudności. Pouczające było natomiast implementacja przestrzennych połączeń i przegubów (6 zwolnień dla jednego połączenia) tak aby jak najlepiej odwzorować rzeczywiste zachowanie konstrukcji. Oprócz obliczeń wytrzymałości przekrojowych w elementach prętowych policzyłem również połączenie mieczów ze słupem.

Wykorzystane normy:

  • PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

Użyte programy:

  • Nemetschek Scia Engineer
  • Autodesk Autocad
  • Mathcad

Połączenie mieczy ze słupem