Belka kablobetonowa

Konstrukcje sprężone Stopień II, semestr 1
Trasa kabli sprężających Lokalizacja kabli w przekroju Wykres strat naprężeń w czasie Strefa zakotwienia

Belkę dwuteową o rozpiętości 20,4 m i wysokości 1,1 m projektowałem na zajęcia z Konstrukcji Sprężonych. Zaproponowałem zbrojenie aktywne składające się z czterech kabli cztero-splotowych systemu C. Przeliczyłem straty krótkotrwałe i długotrwałe. Obliczone zostało zbrojenie strefy zakotwienia.

Wykorzystane normy:

  • PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Użyte programy:

  • Autodesk Autocad
  • Mathcad

W ramach przedmiotu odbyliśmy także wycieczkę na budowę zbiorników betonowych na wodę pitną na Nowej Górce w Krakowie, w czasie sprężenia ścian zbiornika. Nietypowe w tej konstrukcji było połączenie ścian z płytą fundamentową umożliwiające swobodny przesuw.

Zbiornik betonowy
Blok kotwiący