Praca magisterska: Symulacja energetyczna domu pasywnego

Fizyka Budowli, Budownictwo Pasywne Stopień II, semestr 3

Moja praca magisterska podzielona jest na dwie części. W pierwszej, teoretycznej, opisałem standard budownictwa pasywnego, przedstawiłem zalecenia i strategie używane w domach pasywnych oraz porównałem standard z polskimi przepisami budowlanymi. W kolejnym rozdziale tej części podałem definicję symulacji energetycznej wraz z opisem dwóch programów: DesignBuilder i Passive House Planning Package (PHPP). W drugiej części , projekt typowego domu jednorodzinnego dostosowałem do standardów pasywnych używając do tego celu PHPP. Następnie dom pasywny zamodelowałem w DesignBuilder. Sprawdziłem różne ustawienia, aby uzyskać jak najwięcej wyników, które mogłem później porównać z wynikami z PHPP. Na końcu skomentowałem wyniki i wyciągnąłem wnioski.

Użyte programy:

  • DesignBuilder v4.2
  • Passive House Planning Package (PHPP)