Komin żelbetowy

Konstrukcje żelbetowe Stopień II, semestr 2
Postacie drgań własnych komina Odczytywanie z nomogramu potrzebnego zbrojenia Rysunek zbrojenia Rysunek fundamentu

W ramach zajęć z Konstrukcji Przemysłowych, wykonałem projekt komina żelbetowego o wysokości 115 m składającego się z 12 segmentów i średnicy wewnętrznej 3,55 m. W zadaniu należało uwzględnić takie aspekty jak: dynamiczny współczynnik dla wiatru, efekty drugiego rzędy, imperfekcje przechyłowe, obciążenia termiczne, czy owalizacja. Wymiarowałem zbrojenie na poziomie globalnym przy użyciu nomogramów dla przekrojów pierścieniowych oraz na poziomie lokalnym uwzględniają zginanie prostokątnego przekroju. Zbrojenie fundamentu określiłem dla sił przekrojowych z formuły Chu i Afandi dla fundamentów kołowych.

Użyte normy, literatura:

  • PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru
  • PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
  • Wolno stojące kominy żelbetowe : Obliczanie i projektowanie według norm PN-EN. Wytyczne, Marek Lechman.

Użyte programy:

  • Nemetschek Scia Engineer
  • Autodesk Autocad
  • Mathcad