Zintegrowany most skrzynkowy

Most, Konstrukcje sprężone Stopień II, semestr 2
Wizualizacja mostu nad Wisłą w miejscowości Zawichost

Projekt z konstrukcji mostowych wykonywaliśmy w siedmioosobowej grupie, której przewodziłem. Tematem zadania był sprężony most trójprzęsłowy, zintegrowanego z filarami. Przęsło środkowe miało rozpiętość 100 m, przęsła boczne 60 m. Przekrój skrzynkowy został zadany wraz ze zmienną wysokością przekroju (od 6 m do 2.8 m). Wspornikową metodę wznoszenia wybrał prowadzący zajęcia.

Pracę rozdzieliłem na kilka bloków: wstępne wymiarowanie, opis metody budowania, zebranie obciążeń, wymiarowanie poprzeczne, modelowanie w programie, analiza wyników i rysunki. W związku z dużą ilością obliczeń jakie musieliśmy wykonać podjąłem decyzję że pracę zrobimy w programie Midas Civil, a model komputerowy i wyniki z programu będą kluczowym elementem całego projektu. Część modelowania mostu w programie wykonałem samodzielnie, co zmusiło mnie także do nauczenia się nowego programu.

Największym wyzwaniem było zaaranżowanie zbrojenia aktywnego podłużnego, tak aby zapewnić ściskanie w całym przekroju w każdym momencie wznoszenia i eksploatacji mostu, a jednocześnie ograniczyć naprężenia w betonie do wartości nie przekraczającej 15 MPa. Tutaj przydał się Midas , w którym mogliśmy przeliczać naprężenia i momenty po każdej zmianie w sprężeniu.

Prawie 200 stronicowy projekt wraz z rysunkami dostarczyliśmy do prowadzącego. Oczywiście nie była to w pełni kompletna dokumentacja pozwalająca na zbudowanie takiego mostu. Zajęcia były głównie nastawione na rozwój naszej pracy w grupie. Na zakończenie zaprezentowałem wyniki naszej pracy.

Wykorzystane normy:

  • EN 1992-2 Eurocode 2: Part 2: Reinforced and prestressed concrete bridges
  • PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
  • PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Część 2: Obciążenie ruchome mostów
  • PN-EN 1991-1-5 Eurokod 1: Część 1-5: Oddziaływania termiczne

Użyte programy:

  • Midas Civil
  • Autodesk Robot Structural Analysis Professional
  • Autodesk Autocad
  • Mathcad