Parking żelbetowy

Konstrukcje żelbetowe Stopień II, semestr 1
Model parkingu żelbetowego Mapy momentów zginających Rysunki zbrojenia

Na zajęciach z Konstrukcje Betonowe projektowałem różne elementy konstrukcyjne takie jak belki, stropy i ściany. Projekt parkingu żelbetowego składał się z analizy trójwymiarowego modelu wykonanego w programie Robot. Z uzyskanych map momentów zginających, poddanych redukcji pików nad podporami obliczyłem potrzebne zbrojenie w obu kierunkach dla płyty. Ponad to wymiarowaniu został poddany skrajny słup z uwzględnieniem dwukierunkowego zginania. Cały projekt i zajęcia były prowadzone przez prof. Andrzeja Winnickiego.

Wykorzystane normy:

  • PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Użyte programy:

  • Autodesk Autocad
  • Autodesk Robot Structural Analysis Professional
  • Mathcad