Zbiornik stalowy

Konstrukcje stalowe Stopień II, semestr 2
Model zbiornika w SCIA Obciążenie wiatrem powłoki cylindrycznej Wyniki naprężeń Analiza wyboczeniowa

Zadaniem w tym projekcie było zwymiarowanie dachu i płaszcza zbiornika z naciskiem na analizę wyboczeniową powłoki stalowej wg LS3 (stan graniczny niestateczności). Zbiornik cylindryczny o średnicy 26 m wymaga jednak rozwiązania dachu podpartego na kratownicach. Zamodelowanie podparcia dźwigarów na powłoce okazuję się zbyt skomplikowane do zrobienia w programie Robot,  dlatego nauczyłem się obsługi nowego programu do analizy metody elementów skończonych: SCIA Engineer.   Nauka była prosta ze względu na duża ilość skryptów w języku angielskim. Moją wiedzę poszerzałem także na oficjalnym forum programu.

Wiedzą nt. programu postanowiłem podzielić się z grupą studentów i zorganizowałem wykład na którym zaprezentowałem modelowanie zbiornika w SCIA. Za namową znajomych zrobiłem także tutorial, który zamieściłem na Youtube :

Problem wyboczenia powłoki cylindrycznej jest trudny i wymaga zrozumienia różnic między analizą liniową, wyboczeniową oraz analizą nieliniową. Poznanie nowego programu pomogło mi też w pracy nad innymi projektami.

Wykorzystane normy:

  • PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
  • PN-EN 1993 Część 4-2: Zbiorniki
  • PN-EN 1993 Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych
  • ECCS TC8 TWG 8.4 Shells, Bucling of Steel Shells European Design Recommendations

Użyte programy:

  • Nemetschek Scia Engineer
  • Mathcad